FORUM FÖR VISUELL PRAKTIK


Forum för Visuell Praktik är en ideell förening med uppgift att bedriva bildningsverksamhet inom bildområdet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Föreningen är icke vinstdrivande och partipolitiskt och religiöst obunden med säte i Göteborg.

I samarbete med tre mindre samhällen, ett i Västra Götalandsregionen, ett i Region Halland och ett i Gävleborgs län, vill vi skapa exempel på hur bildningsarbetet i framtiden kan se ut inom bildområdet. Precis som det i varje samhälle finns mötesplatser kring ”simskolan”, ”fotbollsskolan” etc så vill vi etablera ”Filmskolan” där samhällets invånare kan mötas kring kamera och bildkunnighet – för visualiseringen av vår tillvaro.

Vi arbetar med en modell, (V)isuell (P)raktik-modellen, VP-modellen, som bygger på den enkla principen att personer som inte vanligtvis kontrollerar bilden av sig själva använder kameran som ett verktyg för att synliggöra det för dem mest angelägna.

Läs mer om projektet

Följ vad som händer på de olika platserna

Vi har tagit fram ett pedagogiskt material, Kamerans ABC. Materialet är nedladdningsbart och fritt att använda. Vi har också etablerat Filmborgarmärket för att visa på vikten av att hos alla invånare odla förmågan att spela in och kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder. På sikt vill vi göra det lika tillgängligt och etablerat som Simborgarmärket.

Läs mer om det pedagogiska materialet

"FÖRMÅGAN ATT SPELA IN OCH KUNNA AVLÄSA OCH KRITISKT FÖRHÅLLA SIG TILL BILDER ÄR IDAG EN NÖDVÄNDIG KOMPETENS I UTVECKLINGEN OCH BYGGANDET AV VÅRT SAMHÄLLE"


Vi som driver föreningen är: Klara Björk - Kalle Boman - Lena Lind Brynstedt - Axel Danielson - Linda Sternö - Ruben Östlund. Kontakt: info@visuellpraktik.se