Forum för Visuell Praktik

Forum för Visuell Praktik är en ideell förening med uppgift att bedriva bildningsverksamhet inom bildområdet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Föreningen är icke vinstdrivande och partipolitiskt och religiöst obunden med säte i Göteborg.

I samarbete med tre mindre samhällen, ett i Västra Götalandsregionen, ett i Region Halland och ett i Gävleborgs län, vill vi skapa exempel på hur bildningsarbetet i framtiden kan se ut inom bildområdet. Precis som det i varje samhälle finns mötesplatser kring ”simskolan”, ”fotbollsskolan” etc så vill vi etablera ”Filmskolan” där samhällets invånare kan mötas kring kamera och bildkunnighet – för visualiseringen av vår tillvaro.

Vi kommer arbetar med en modell, ¨ V(isuell)P(raktik)-modellen¨. ¨VP-modellen¨ som bygger på den enkla principen att dela ut kameror till personer som inte vanligtvis kontrollerar bilderna av sig själva. Vår metod har sin grund i ett pedagogiskt projekt, ¨BARNFILMSKOLAN¨, belönat med Gullspira på Guldbaggegalan 2016.

Läs mer om projektet

Följ vad som händer på de olika platserna

Vi har tagit fram ett pedagogiskt material, Kamerans ABC, och etablerat Filmborgarmärket som kan delas ut till var och en som utfört övningarna i Kamerans ABC. Materialet är nedladdningsbart och fritt att använda.

Läs mer om det pedagogiska materialet

Vi som driver föreningen är:
Klara Björk
Kalle Boman
Lena Lind Brynstedt
Axel Danielson
Linda Sternö
Ruben Östlund

Kontakt: info@visuellpraktik.se