KameransABC-bild.jpg
 
Filmborgarm567pix.png
 

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran, var börjar du då? Vi utvecklar ett pedagogiskt material som vi kallar Kamerans ABC.

Filmborgarmärket

Visionen är att alla medborgare ska kunna avläsa bild på ett medvetet och kritiskt sätt, men också vara med och bidra till visualiseringen av den tillvaro de lever i.

Vi vill sprida kunskapen kring hur vi kan kommunicera och påverka tillvaron med kameran och bilden som verktyg. Därför har vi lanserat Filmborgarmärket.

Vad vill du visa?

Utforska din värld genom kameran. Ett praktiskt grupparbete utifrån ett givet tema.